preloder

طرح توسعه پایدار منظومه روستایی

_

طرح توسعه پايدار منظومه‎هاي روستايي طرحي است که به منظور توسعه پايدار سکونتگاه‎هاي روستايي از طريق انتظام فضايي منظومه‌هاي روستايي در قالب شبکه هاي محلي و ناحيه‎اي و با تاکيد بر روابط و پيوندهاي روستايي- شهري تدوين مي‎شود. تاکيد اين طرح بر ترغيب حکمروايي محلي از طريق مشارکت مردمي و همچنين، تقويت روابط و مناسبات کارآمد اجتماعي- اقتصادي واحدهاي سکونتگاهي منظومه، هم از نظر درون منظومه‎اي (بين سکونتگاه‏هاي منظومه) و هم از نظر برون منظومه‎اي (بين منظومه‎هاي مجاور) است.اين طرح با توجه به ابعاد و جنبه‎هاي کالبدي- فضايي، فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي- سياسي، به شناخت ظرفيت‎هاي توسعه همه‎ي مراکز و کانون‌هاي سکونتي درون شبکه (در زمينه روابط دروني و بيروني آنها) مي‎پردازد و بنابراين، ماهيتي يکپارچه و فرابخشي دارد.

طرح توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی

_
کارشناسان توسعه اقتصادی معتقدند که تقویت بنیان­های اقتصادی با محوریت فعال­سازی چرخه تولید در فضاهای روستایی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی می­تواند مسیر برون­رفت از بحران توسعه روستایی را هموارتر نماید. در این راستا با توجه به ضرورت قانونی برنامه ششم توسعه و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت اقتصاد محلی و منطقه­ ایی مقوله تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی مدنظر قرار گرفته ­است. چنانچه در جزء 1 بند الف ماده 27 قانون ششم توسعه ذکر شده است این برنامه با تکیه بر مشارکت و سرمایه­ گذاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی و مردم­ نهاد) و نیز با مشارکت نیروهای محلی و با بهره­ گیری از تسهیلات بانکی و حمایت­های دولتی تدوین می­گردد.

طرح روستاهای هدف گردشگری، روستای پسابندر

_

بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی به عنوان مشکل اصلی روستاهای کشور، ضمن راندن بخش قابل ملاحظهای از نیروی انسانی مناطق روستایی، آثار نامطلوبی بر ساختارهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی شهر و روستا تحمیل کرده است. وضعیت بخش کشاورزی حاکی از این واقعیت است که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی نیازمند توسعه بخشهای صنعت و خدمات است و لذا یکی از راهبردهای اصلی حل مشکلات روستایی، متنوع سازی ساختاری و کارکردی اقتصاد روستایی است. گردشگری روستایی به عنوان راهبردی توانمند و دارای مزیت نسبی، می تواند موجبات تحول اقتصادی را از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد زمینه لازم برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم آورد. پیش شرط تحقق این مهم،شناسایی کانونهای جاذب دارای مزیت گردشگری است.

بنیاد مسکن به عنوان یکی از متولیان و نهادهای توسعه گر اقداماتی را در این راستا انجام داده است که از جمله تهیه طرح روستاهای هدف گرشگری است. طرح روستای هدف گردشگری پسابندر یکی از این طرحهاست که توسط مهندسین مشاور آسوشهر میدیا تهیه شده است.

طرح جامع و تفصیلی

_
طرح جامع شهر
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.
طرح تفصيلي
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.

طرح هادی شهری

_
طرح هادی شهری ، طرحی است بلند مدت که برای یک دوره ده ساله شیوه توسعه کالبدی و فیزیکی شهر را مشخص کرده، با توجه به واقعیات و مسایل مؤثر در توسعه شهر و حوزه نفوذ آن، به تعیین حدود توسعه فیزیکی ده ساله شهرها و تهیه نقشه کاربری اراضی و شبکه معابر و هم‌چنین تدوین معیارها، سرانه‌ها، تراکم‌ها، ضوابط و مقررات ساختمانی می پردازد. به بیانی کلی تر، طرح هادی مبنای برنامه ریزی ها و اقدامات عمرانی شهرهایی است که جمعیتی کمتر از پنجاه هزار نفر دارند.

طرح تعیین حریم

_
حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.