preloder
_

درباره ما

ما که هستیم؟

مهندسين مشاور آسو شهر ميديا در سال ۱۳۸۹ به منظور فعاليت در زمينه های تخصصی شهرسازی، معماری، برنامه ريزی فضايي و مطالعات جغرافيايي تاسيس شد و در سال ۱۳۹۴ در سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران در رشته شهرسازی احراز صلاحيت گرديد، سپس در راستای توسعه شرکت، حوزه های تخصصی خود را در زمينه های GIS ،نقشه برداری، پدافند غير عامل، گردشگری و  طراحی شهری گسترش داد. اين مهندسين مشاوراز بدو فعاليت خود، پروژه های متعددی در  زمينه های ياد شده در سطح کشور بر عهده داشته است و در سالهای اخيردر اين راه موفقيتهای چشمگيری بدست آورده اند.

_

تیم ما

ماحرفه ای هستیم

دکتر نمامعلی آزادی

عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کیانا جاسم پور

کارشناس ارشد طراحی شهری

مختار جعفری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد قزوین

اردلان حسینی

کارشناس برنامه ریزی شهری تبریز

دکتر منصور حلیمی

دکتری اقلیم و آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

علی شمسی ملایری

کارشناسی مددکاراجتماعی دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

فاطمه فتحی 

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور البرز

دکتر طیبه کرمی نژاد

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات تهران

سارا همتی

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر تبریز

نرجس رحیمی

کارشناسی ارشد برنامه ریز ی منطقه ای دانشگاه علم و صنعت

فرحنازگرایی

کارشناسی پژوهشگراجتماعی دانشگاه پیام نور سنقر

محسن معروفی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

دکتر ایوب  معروفی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

_

پروژه های ما

کارهایی که انجام می دهیم