preloder

طرح هادی روستایی

_
طرح هادي روستايي طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
بخشی از فعالیت همکاران ما در گروه برنامه ریزی روستایی مهندسین مشاور آسوشهر میدیا، طراحی و بازنگری طرح هادی روستایی است که در این زمینه تجربیات خوبی را کسب نموده است. طرح هادی روستاهای متعددی در استانهای مختلف کشور توسط این مهندسین مشاور طراحی و بازنگری شده است که به برخی از موارد آن اشاره میشود:
1- استان مرکزی: بازنگری طرح هادی روستاهای دهنمک، خانک، صدرآباد، دهنو، مالمیر، ستق و…
2- استان لرستان: بازنگری طرح هادی روستاهای ازنا، شترخفت، رنگین بان، بدرآباد پایین و…
3- استان کرمان: بازنگری طرح هادی روستاهای فخرآباد، حجت آباد، دهنو بهزادی، عماد آباد و…
4- استان بوشهر: بازنگری طرح هادی روستاهای جمال آباد – تنگمان، قائدی، بنه خاطر، چهار روستایی و…
5- استان البرز:بازنگری طرح هادی روستاهای قلعه آذری، دولت آباد و…
6- استان کرمانشاه: طرح هادی اضطراری (زلزله) روستاهای گلم کبود سفلی، قلعه واری، تپه رش کلاشی، صالح کوچری، کلاره ژاله، کلاره محرابی
7- استان قزوین: بازنگری طرح هادی روستاهای جهان آباد، شهید آباد، خرمن سوخته، مشکین آباد و…

عامل چهارم طرح هادی روستایی

_
در کشور ما اکثر پروژه‌ها با نظام ۳ عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) اجرا میگردد. در این نظام، وظیفه هماهنگ کردن و مدیریت امور با کارفرما می‌باشد. این وظیفه با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و وظایف و مشغله ی کارفرما به خوبی انجام نمی شود و این موضوع باعث تأخیر در زمان و افزایش هزینه‌های پروژه شده است. جهت رفع این مشکل نظام ۴عاملی که مدیریت پروژه به عنوان عامل چهارم به ۳ عامل دیگر افزوده شده در سال ۱۳۷۸ از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد شد. در این نظام وظایف کارفرما در قالب قراردادی به یک شرکت تخصصی مدیریتی واگذار می گردد.
عامل چهارم، در واقع به هماهنگی سه عامل دیگر می پردازد.
به منظور حفظ یکپارچگی پروژه و اطمینان از روند صحیح امور و هدایت و نظارت کلی پروژه و نیز معماری کلی پروژه، مشاور عامل چهارم به تشخیص و توسط کارفرما انتخاب می‌ شود. وظیفه عامل چهارم، ارایه خدمات مشاوره در حوزه‌های مورد توافق کارفرما و نیز نظارت بر امور اجرایی و تأیید خروجی‌‌ کار قبل از ارایه به کارفرما است. هم‌چنین تأیید روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و اجرایی تا یکپارچگی پروژه برعهده عامل چهارم می باشد.
بخشی دیگر از فعالیت همکاران ما در گروه برنامه ریزی روستایی مهندسین مشاور آسوشهر میدیا، علملیت چهارم در تهیه طرح هادی روستایی است که در این زمینه تجربیات خوبی را کسب نموده است که به برخی از موارد آن اشاره میشود:

طرح جابجایی روستایی

_
پس از وقوع هر حادثه، تهیه برنامه بازیابی و بازسازی پس از سانحه و بازگشت به وضعیت قبل ، از نظر تأمین مساکن و زیرساخت ها بسیار ضروری و حیاتی است و یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در بازسازی مناطق آسیب دیده، اجرای طرح های اسکان مجدد و جابجایی روستاهای آسیب دیده به مکان جدید و امن به دلایلی مختلفی همچون در منطقه مباحث زمین شناسی برای جلوگیری از تکرار خسارات در اثر وقوع حادثه است.