preloder
در طراحی زیرساختهای ارتباطی و خدمات انفورماتیک مهندسین مشاور آسوشهرمیدیا از مناسبترین تجهیزات و امکانات استفاده شده است. تجهیزات کامپیوتری و دستگاههای چاپ این شرکت کاملا متناسب با حوزه فعالیتی بوده و به صورت مداوم کنترل و بروز رسانی میشوند.
در زمینه مدیریت اطلاعات نیز، این شرکت از سسیستم ذخیره سازی و پردازش مناسبی برخوردار است. پروژه های انجام گرفته به صورت مداوم بروزرسانی می‌شود اطلاعات هم بر روی فضای سخت افزاری شرکت و هم به صورت ابری ذخیره میشوند.