preloder
  1. ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی-کالبدی شهر بوکان
  1. نقش کاربری مذهبی در برنامه ریزی پدافند غیرعامل شهری (نمونه موردی: مساجد شهر بوکان)