preloder
_

درباره ما

ما که هستیم؟

مهندسين مشاور آسو شهر ميديا در سال ۱۳۸۹ به منظور فعاليت در زمينه های تخصصی شهرسازی، معماری، برنامه ريزی فضايي و مطالعات جغرافيايي تاسيس شد و در سال ۱۳۹۴ در سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران در رشته شهرسازی احراز صلاحيت گرديد، سپس در راستای توسعه شرکت، حوزه های تخصصی خود را در زمينه های GIS ،نقشه برداری، پدافند غير عامل، گردشگری و  طراحی شهری گسترش داد. اين مهندسين مشاوراز بدو فعاليت خود، پروژه های متعددی در  زمينه های ياد شده در سطح کشور بر عهده داشته است و در سالهای اخيردر اين راه موفقيتهای چشمگيری بدست آورده اند.

_

تیم ما

ماحرفه ای هستیم

image

دکتر نمامعلی آزادی

عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

image

کیانا جاسم پور

کارشناس ارشد طراحی شهری

image

مختار جعفری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد قزوین

image

اردلان حسینی

کارشناس برنامه ریزی شهری تبریز

image

دکتر منصور حلیمی

دکتری اقلیم و آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

image

علی شمسی ملایری

کارشناسی مددکاراجتماعی دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

image

فاطمه فتحی 

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور البرز

image

دکتر طیبه کرمی نژاد

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات تهران

image

فرحنازگرایی

کارشناسی پژوهشگراجتماعی دانشگاه پیام نور سنقر

image

محسن معروفی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

image

دکتر ایوب  معروفی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

_

پروژه های ما

کارهایی که انجام می دهیم